pallotyńskie centrum pomocy duchowej

Szkolenie dla Prowadzących grupy warsztatowe 12 Krokowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu na prowadzącego grupy 12 kroków dla chrześcijan "Wreszcie żyć".

Szkolenie jest skierowane do absolwentów warsztatów 12 kroków dla chrześcijan, osób nie pracujących zawodowo w obszarze pomagania i wsparcia psychologicznego i jednocześnie zmotywowanych do dalszego poznawania siebie, rozwoju i dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem kroczenia m.in. poprzez prowadzenie grup 12 kroków dla chrześcijan.

 

Celem szkolenia jest rozwijanie praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnych do prowadzenia grup 12 kroków dla chrześcijan oraz w dalszej perspektywie budowanie zespołu specjalistów, którzy będą się wzajemnie od siebie uczyć, rozwijać i wspierać w budowaniu społeczności osób dla których kształtowanie relacji z Bogiem, z innymi i z samym sobą są ważnymi aspektami życia osobistego i zawodowego. Od pierwszych spotkań szkoleniowych uczestnicy wraz z organizatorami będą współpracować w znajdowaniu lub tworzeniu przestrzeni do prowadzenia grup warsztatowych, tak aby uczestnik szkolenia po jego zakończeniu miał możliwość współprowadzić grupę.

 

Szkolenie obejmuje m. in. następujące zagadnienia: duchowość w kroczeniu; specyfika poszczególnych kroków, kwalifikacja do grupy warsztatowej, budowanie bliskości i relacyjności, proces grupowy a prowadzenie warsztatów, zakończenie warsztatów, superwizja i wsparcie w prowadzeniu warsztatów, kryzys psychiczny, budowanie umiejętności praktycznych, budowanie i kształtowanie swojego stylu pracy, poznawanie swoich zasobów, predyspozycji, możliwości, tzw. studium przypadków, oraz współtworzenie pierwszej grupy warsztatowej.

 

Prowadzący zajęcia to długoletni praktycy w prowadzeniu grup 12 kroków dla chrześcijan, psycholodzy, teolodzy, psychoterapeuci.

 

Czas trwania szkolenia:
od listopada 2022 roku do lipca 2023 roku –  150 godzin zajęć (9 zjazdów)

26-27.11.2022
17-18.12.2022
28-29.01.2023
25-26.02.2023
25-26.03.2023
22-23.04.2023
27-28.05.2023
24-25.06.2023
8-9.07.2023

 

Koszt:

200 zł brutto za rozmowę kwalifikacyjną + 6300 zł brutto czesne obejmujące 150 godzin zajęć.

I rata: 2300 zł brutto płatna do 7 dni od momentu zakwalifikowania na szkolenie - wpłata jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia

II rata: 2000 zł brutto płatna do 30.03.2023

III rata: 2000 zł brutto płatna do 12.06.2023

Istnieje możliwość wystawienia faktury na wskazane przez uczestnika szkolenia dane.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/752398555899220/

 

Warunki zakwalifikowania:
1. ukończenie warsztatów 12 kroków dla chrześcijan w wymiarze min. 1,5 roku (18 miesięcy);

2. chęć osobistego rozwoju i prowadzenia grup

3. pomyślne przejście procesu rekrutacyjnego

4. wpłata I raty czesnego. Wpłata jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia.

Zgłoszenia osób niespełniających któregoś z powyższych warunków będą rozpatrywane indywidualnie.

Ilość miejsc ograniczona.

 

Rekrutacja:
I etap: Zgłoszenie (
załącznik) wraz ze skanem poświadczenia ukończenia warsztatów 12 kroków proszę przesyłać na adres: grupy12krokow@gmail.com w tytule maila proszę podać imię i nazwisko z dopiskiem: szkolenie 12 kroków

II etap: Rozmowa kwalifikacyjna trwająca do 50 minut, koszt 200 zł. Organizator szkolenia będzie się telefonicznie kontaktował z kandydatami, aby umówić się na rozmowę kwalifikacyjną.

III etap: kandydat mailowo otrzyma wyniki rekrutacji z prośbą o wpłatę minimum 2300 zł brutto na wskazane konto jako potwierdzenie wzięcia udziału w szkoleniu (wpłata w ciągu 7 dni od momentu otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie). Wpłata jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia.

 

Dokument: Uczestnik po spełnieniu wszystkich warunków (m.in. obecność na zajęciach, uregulowane płatności) otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia na prowadzącego warsztaty 12 kroków dla chrześcijan: Wreszcie żyć, Ku pełni życia! W wymiarze minimum 150 godzin zajęć dydaktycznych.

 

 

 
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

ul. Skaryszewska 12, 03-812 Warszawa

tel. 508 352 739 

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-12.00

wtorek, czwartek: 17.00-19.00

kontakt@sitis.org.pl