pallotyńskie centrum pomocy duchowej

Zespół

 

 

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i psychoterapii w naszym Centrum SITIS.

Koszt (w zależności od terapeuty)
wizyta indywidualna: 100-160 zł

wizyta pary: 160-200 zł

 

 


 

Justyna Ciesielska - coach

 

Dyplomowany Praktyk Coachingu, prowadząca warsztaty 12 kroków.  Zaciekawiona historiami ludzkimi, rozwojem osobistym oraz szeroko rozumianą psychologią, od zawsze poszukiwaczka prawdy o sobie i otaczającym świecie. Czerpie radość kiedy towarzyszy Człowiekowi w Jego odkrywaniu Siebie, na drodze do pozytywnej zmiany. 

Coaching to odkrywanie, zyskiwanie świadomości, dokonywanie wyboru, wytyczanie i osiąganie zamierzonego celu,  jest to swego rodzaju podróż z miejsca, w którym jesteś obecnie do miejsca, do którego chcesz dotrzeć. Pomaga ludziom, aby żyli życiem celowym, pełnym znaczenia i sensu, w zgodzie z wyznawanymi wartościami, aby realizowali pragnienia i marzenia po to by być spełnionym i szczęśliwym.

 

kontakt:

justynacoach@wp.pl

+48 692 154 295

 


Małgorzata Fereniec - psychoterapeutka, psycholog kliniczny i trener.

 

Pomaga osobom cierpiącym z powodu uporczywie obniżonego nastroju i smutku, stanów lękowych, trudnych relacji z bliskimi osobami i osobom w kryzysach życiowych i DDA. Wspiera i pomaga w powrocie do zdrowia osobom zmagającym się ze skutkami traum złożonych. Pracuje w podejściu integracyjnym skoncentrowanym na rozwijaniu uważności. Posiada dyplom psychologa klinicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W zakresie psychoterapii kształciła się w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i IPZ, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej i Polskiej Federacji Psychoterapii. Regularnie poddaje swoją pracę superwizji.

Pracuje także online.

577797

kontakt:

malgorzatafereniec@gmail.com

+48 606 922 185

83


ks. Przemysław Krawiec SAC - psychoterapeuta

 

Absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Opolskim, teologii na UKSW w Warszawie oraz Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Swojąpracę poddaje regularnej superwizji.

Pracuje z osobami zmagającymi się z nerwicami, problemami w zakresie przeżywania i wyrażania emocji, doświadczającymi trudności w relacjach z najbliższymi i w społecznym funkcjonowaniu. Szczególnie są mu bliskie problemy pojawiające się na styku wiary i psychologii związane z niewłaściwym obrazem Boga i ukształtowane w trakcie pr zemocowego wychowania religijnego.

 

kontakt:

krawiec.przemyslaw@gmail.com

+48 884 957 453

 


ks. Maciej Krzywiński SAC

 

Student IV roku psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna i psychoterapia)

Możliwość konsultacji z obszaru duchowości i psychologii.

 

kontakt:

maciej.krzywinski@onet.pl

+48 508 583 339


Adam Kusio – trener komunikacji skupionej na potrzebach

 

Przez 18 lat pracował w międzynarodowej firmie. Po doświadczeniu wypalenia zawodowego i odejściu z firmy od 2016 roku oferuje warsztaty i treningi Porozumienia Bez Przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga oraz wspiera poprawę komunikacji w relacjach.

Absolwent  Szkoły Treninigu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA w Warszawie oraz Intensywnego Studium Mediacji NVC w Akademii NVC. Uczestnik Międzynarodowego Intensywnego Treningu NVC w Niemczech oraz kilkudziesięciu dni treningowych rozwijających umiejętności i postawy zgodne z Porozumieniem Bez Przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga.

Regularnie poddaje swoją pracę superwizji.

Prywatnie: żonaty od 2002 roku lat oraz ojciec dwóch nastolatek.

Oferuje pomoc i wsparcie w pracy nad poprawą komunikacji w relacjach oraz prowadzi warsztaty i tereningi Porozumienia Bez Przemocy (NVC).

Nie prowadzi terapii.

 

Kontakt:  

kusioadam1@gmail.com  

+48 668 113 859

 


Magdalena Lipniacka - pedagog, psychoterapeutka

/młodzież i dorośli; DDA, DDD, uzależnienia/

 

kontakt:

mlipniacka@gmail.com

 


 

Agnieszka Olszyńska – coach, trener talentów Gallupa, familiolog

 

Absolwentka Nauk o Rodzinie KUL oraz podyplomowych studiów z zakresu wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego.Uzyskała dyplom praktyka coachingu w Centrum Psychoterapii i Coachingu Fideratio. Certyfikowany Trener Formuły Geniuszu - Etap1 Talenty Gallupa i talenty duchowe, w trakcie realizacji Etapu II - wartości oraz praca z talentami dedykowana dzieciom (10-14 r.ż.) oraz pracy z parami. Swoje kompetencje zawodowe oraz praktykę trenera i coacha wzbogaca stale poprzez szkolenia rozwojowe, m.in. w nurcie Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

 

Zapraszam na konsultację, gdy chcesz zmiany, a nie masz pewności, czy potrzebujesz psychoterapii.  Zapraszam Cię, gdy chcesz się wzmocnić, uporządkować różne przestrzenie życiowe, gdy pragniesz rozwoju i chcesz lepiej poznać siebie, swoje talenty, zasoby i ukierunkować swój potencjał 

Towarzyszenie w rozwoju drugiemu człowiekowi na różnych etapach jego życia jest moją pasją i misją.

 

kontakt:

a.olszynska@gmail.com

tel. 736843370

 


Joanna Olszyńska - psychoterapeutka

 

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Psychoterapii Integratywnej przy SPCh w Warszawie.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, które:

 • cierpią z powodu lęków, depresji i/lub objawów somatycznych

 • zaburzeń odżywiania

 • doświadczają kryzysu, konfliktów wewnętrznych, silnego stresu lub wypalenia zawodowego

 • mają trudności w relacjach

 • borykają się z trudnościami wynikającymi z obniżonego poczucia własnej wartości

 • poszukują sensu i własnej tożsamości

 • doświadczyły zaniedbania lub straty kogoś bliskiego

 • wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym lub innym uzależnieniem

 • są niezadowolone z jakości swojego życia, chcą je uporządkować oraz szukają dalszych dróg swojego rozwoju.

Prowadzi także psychoterapię w języku angielskim oraz program terapeutycznej pracy z barierą językową.

 

kontakt:

j.olszynska@gmail.com

+48 503 879 169

 


Monika Osiecka – psychoterapeutka

/konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia indywidualna osób dorosłych/

 

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim (1997) oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Ośrodka INTRA (2010) oraz m.in. podyplomowe szkolenie z psychoterapii osób z diagnozą schizofrenii (2016). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Prowadzi psychoterapię w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, w zależności od potrzeb korzystając z narzędzi innych podejść psychoterapeutycznych. Obszary pomocy:

 

 • utrata radości i codziennej satysfakcji z życia

 • problemy w związkach i ważnych relacjach

 • współuzależnienie

 • bezradność wobec własnych uczuć i nastrojów

 • kryzysy, zakręty życiowe

 • lepsze poznanie siebie i poszukiwanie kierunków własnego rozwoju

 • wypalenie zawodowe

 • żal po stracie bliskiej osoby

 • depresja, lęki

 • doświadczenie stanów psychotycznych

 

kontakt:

tel. 667 487 659

osiecka.monik@gmail.com

www.psychoterapia-osiecka.pl/

 


Joanna Piątkowska - psycholog, doradca ds. uzależnień

 

 

Absolwentka psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ze specjalnością: psychologia kliniczna. Obecnie w trakcie szkolenia dyplomowego w Szkole Psychoterapii INTRA o podejściu integracyjnym w osi psychoterapii humanistycznej. Doświadczenie zdobywała w Bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”, Centrum Zdrowia Dziecka, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza, Klinice Psychiatrii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także w Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot. Specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym oraz interwencji kryzysowej. Bazując na kluczowej roli relacji terapeutycznej pracuje z osobami w kryzysie rozwojowym, doświadczającymi trudności w relacjach, zmagającymi się z silnymi emocjami, obniżonym nastrojem, stanami depresyjnymi, dotkniętymi przemocą, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, z trudnościami związanymi z uzależnieniami, doświadczającymi nadmiernego napięcia i lęku, o zaniżonej samoocenie, a także osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych.

 

kontakt:

piatkowska.joa@gmail.com

+48 733 671 974

 


Karina Skrzypczak - psychoterapeutka

/zaburzenia osobowości, mediacje, terapia par/

 

 

Psychoterapeutka od 2011 r. Należy do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, gdzie od 2019 r jest Przewodniczącą Komisji Etyczno-Mediacyjnej. Zajmuje się:

- terapią par ukierunkowaną na dialog małżeński i pracę z emocjami;

- pomocą osobom z zaburzeniami osobowości, w depresji lub zmagającymi się ze skutkami traumy;

- terapią indywidualną dla osób chcących bardziej poznać siebie, poprawić swoje relacje z otaczającymi ich osobami;

- prowadzi kursy dla narzeczonych, przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa, a dla chętnych par konsultacje mające na celu pomóc zrozumieć funkcjonowanie ich związku. 

 

kontakt:

skrzypczak.psychoterapia@gmail.com

 


s. Dobromiła Supińska AM- psycholog kliniczny, psychoterapeutka

 

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz szkoły psychoterapeutycznej INTRA. Odbyła staż w Klinice Nerwic oraz na Oddziale Chorób Afektywnych. Pracuje w podejściu integratywnym łącząc terapię humanistyczną z elementami innych szkół  terapeutycznych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię małżeńską.

 

"Psychoterapię rozumiem jako proces który jest drogą do odkrywania i otwierania się. W którym dochodzi do spotkania z niezakończonymi doświadczeniami, które sprawiają ze klient cierpi. Odkrywanie, nazywanie i przeformowanie znaczenia wydarzeń prowadzi do zgody z samym sobą i z innymi. Droga na której dochodzi do zmiany - a zmiana – prowadzi do wolności."

 

kontakt:

sdobromila@wp.pl

+48 573 935 181

 


Dorota Szostek - psycholog, psychoterapeutka

/terapia par i małżeństw/

 

kontakt:

+48 518 279 327

 


ks. Bogusław Szpakowski SAC - psychoterapeuta

 

kontakt:

+48 667 361 378

 


Małgorzata i Paweł Świdzińscy

/rozmowy i konsultacje z małżeństwami/

 

 

Absolwenci Studium Małżeństwa i Rodziny na Akademi Katolickiej w Warszawie, gdzie nauczyli się między innymi języka Porozumienia bez Przemocy (NVC) stworzonego przez Marshalla B. Rosenberga.

Małgorzata ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Od kilkunastu lat pełnią funkcję animatorów w ruchu Spotkania Małżeńskie, w ramach których prowadzą weekendy rekolekcyjne dla małżeństw oraz kursy przygotowujące do małżeństwa ("Wieczory dla Zakochanych") i warsztaty o dialogu.

 

kontakt:

zadbajorelacje@gmail.com
+48 606 142 124

 


Martyn Terebus - psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej na SWPS oraz doradztwa zawodowego na WSKZ. Aktualnie psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie integracyjnym (podejście poznawczo - behawioralne, podejście humanistyczne - Gestalt oraz psychoterapia skoncentrowana na emocjach) w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii im. Prof. Mellibrudy przy Instytucie Psychologii Zdrowia (akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). 

Odbyła staż jako asystent psychologa w Płockim Zakładzie Karnym oraz w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.

Od sześciu lat pracuje z młodzieżą szkolną, prowadząc dla nich oraz ich rodziców konsultacje psychologiczne oraz szeroko pojęte działania profilaktyczne. 

Ukończyła podstawowe szkolenia z zakresu m.in. mediacji rówieśniczych, coachingu oraz Treningu Zastępowania Agresji (TZA). 

 

Proponuję Cie wsparcie psychologiczne, jeżeli aktualnie doświadczasz kryzysu życiowego lub trudnej dla Ciebie sytuacji, oczekujesz wysłuchania i podejścia pełnego uważności oraz empatii, masz problemy ze zrozumieniem własnych emocji, a relacje z innymi są dla Ciebie problematyczne i stanowią źródło dyskomfortu. Pomogę Ci uzyskać większy wgląd w siebie, zrozumieć swoje potrzeby i asertywnie postawić granice. Zapraszam Cię również, jeżeli poszukujesz drogi do pozytywnej zmiany, ale nie wiesz od czego zacząć. Prowadzę pojedyncze konsultacje oraz cykliczne spotkania dla osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia, w formie stacjonarnej oraz online.

 

kontakt:

martyna.terebus92@gmail.com
+48 603 813 886

 


Marta Wilk-Kozieł - psycholog, psychoterapeutka, coach, mediator, terapeuta par

/psychoterapia indywidualna: dorosłych i młodzieży (od 15 roku życia), terapia par/

 

 

Psychoterapeutka pracująca w nurcie Integracyjnym i Schematu (Szkoła Profesjonalnej Psychoterapii przy Instytucie Psychoterapii Zdrowia w Warszawie) - łącząca główne szkoły psychoterapii - poznawczo-behawioralną, Gestalt, psychodynamiczną. Jest pod stałą superwizją. Odbyła staż w NZOZ Ośrodku "Ogród" Psychoterapii i Promocji Zdrowia w Warszawie. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie, studia  podyplomowe z Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień na tymże Uniwersytecie, a także z Jobcoachingu - Doradztwa zawodowego, edukacyjnego i coachingu kariery na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Ukończyła kursy  specjalistyczne z tematyki Arteterapii (terapii sztuką), Socjoterapii, mediacji  a także Porozumienia bez przemocy (NVC), uzależnień behawioralnych, dialogu motywującego.

Ukończyła ponadto szkolenie Externship w Polskim Stowarzyszeniu EFT (Terapia skoncentrowana na emocjach) w obszarze  terapii par, jak i terapii indywidualnej.

Ukończyła zaawansowane szkolenie z ACT czyli Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Interwencji kryzysowej jak i jest w trakcie zaawansowanego szkolenia Terapii dialektyczno- behawioralnej - DBT COMPREHENSIVE. Jest pod stałą superwizją w psychoterapii dorosłych i młodzieży, jak i terapii par.

 

Obszary wsparcia i pomocy:

 • kryzys w najbliższych relacjach: w związku, w małżeństwie, w rodzinie, w przyjaźni

 • trudności w pracy

 • nauka budowania i rozwijania relacji w przyjaźni i miłości, związku, małżeństwie

 • nieradzenie sobie z samotnością,

 • niskie poczucie wartości, pewności siebie

 • nieradzenie sobie napięciem, stresem, lękiem i niepokojem

 • trudności nad mówieniem "nie" i stawiania granic tj. postawy asertywnej,

 • wzmacnianie motywacji w osiąganiu postawionych celów

 • pesymistyczne nastawienie do świata

 • obniżony nastrój/depresja

 • kryzys życiowy, emocjonalny

 • trudności w  spektrum Autyzmu/ ADHD

 • zaburzenia osobowości

 • wsparcie przy wyborze drogi zawodowej/życiowej

Prowadzi psychoterapię stacjonarnie oraz on-line (hybrydowo - raz na jakiś czas jest możliwość spotkania stacjonarnego) dla dorosłych i młodzieży (od 14 r.ż.), jak również terapię dla  par. Przyjmuje również na konsultacje psychologiczne.

 

 

kontakt:

psychoterapia.mwilk@gmail.com 

+48 603 899 222 

 


Barbara Wangler - psychoterapeutka, pedagog, teolog

/psychoterapia indywidualna, par i małżeństw/

 

 

Ukończyła: 5-letnie studia magisterskie z nauk o rodzinie, 5-letnie studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, 4-letnie studia doktoranckie z teologii moralnej, 4-letnie Studium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA, blisko roczny kurs mediacji pojednawczych w rodzinie.

Ponadto stale doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w krótkoterminowych szkoleniach, konferencjach, oraz poddając stałej superwizji swoją pracę psychoterapeutyczną u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz innych towarzystw psychoterapeutycznych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym, Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego, Psychotraumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie, oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie.

 

Szczególnie bliskie jest jej podejście psychodynamiczne i systemowe, jednakże korzysta też z dorobku innych nurtów w psychoterapii.

 

Zaprasza do współpracy osoby borykające się z szeroko rozumianymi problemami relacyjnymi, chcące siebie głębiej poznać i zrozumieć, pragnące tworzyć satysfakcjonujące i twórcze relacje.

 

kontakt:

basiawangler@gmail.com

+48 667 267 584

 


Alicja Zagrodzka - trenerka empatycznej komunikacji

/konsultacje/

 

Absolwentka studiów magisterskich z historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej „Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych – pomoc dziecku i rodzinie” w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła m.in. szkolenia uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych I i III stopnia (dla rodziców i wychowawców oraz dla rodziców nastolatków) według programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, szkolenie z Porozumienia bez Przemocy (NVC) Marshalla B. Rosenberga prowadzone przez trenerki z certyfikatem CNVC oraz szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) I st. (podstawowe) i II st. (zaawansowane). Od ponad dwudziestu lat wykłada w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, a od około dziesięciu lat prowadzi warsztaty rozwojowe. Jest członkinią PSTSR (Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach).

 

Zapraszam do skorzystania z konsultacji indywidualnych.

Konsultacje adresowane są szczególnie do osób, które:

- doświadczają trudności w kontakcie z dziećmi w dowolnym wieku,

- są w kryzysie małżeńskim,

- są w bliskiej relacji z osobą mającą destrukcyjne nawyki (np. regulującą emocje za pomocą używek czy stosującą przemoc),

- chciałyby poprawić swoją komunikację z ludźmi,

- potrzebują empatii i pragną być wysłuchane: bez dawania rad, bez stawiania diagnoz, bez pocieszania.

 

Nie prowadzę terapii. Nie pracuję z parami ani z rodzinami.Swoją pracę poddaję superwizji u terapeutów TSR.

 

kontakt:

alicjakonsultacja@gmail.com

+48 604 695 706

 

 

 

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

ul. Skaryszewska 12, 03-812 Warszawa

tel. 508 352 739 

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-12.00

wtorek, czwartek: 17.00-19.00

kontakt@sitis.org.pl