ul. Skaryszewska 12, 03-812 Warszawa

tel. 508 352 739

pomoc.sitis@gmail.com

Kontakt

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

 

 

Zespół

 

 

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji psychologicznych i psychoterapii w naszym Centrum SITIS.

Koszt 50-minutowej wizyty: 100-120 zł

 

 


Małgorzata Fereniec - psychoterapeutka, psycholog kliniczny i trener.

 

Pomaga osobom cierpiącym z powodu uporczywie obniżonego nastroju i smutku, stanów lękowych, trudnych relacji z bliskimi osobami i osobom w kryzysach życiowych i DDA. Wspiera i pomaga w powrocie do zdrowia osobom zmagającym się ze skutkami traum złożonych. Pracuje w podejściu integracyjnym skoncentrowanym na rozwijaniu uważności. Posiada dyplom psychologa klinicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W zakresie psychoterapii kształciła się w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i IPZ, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej i Polskiej Federacji Psychoterapii. Regularnie poddaje swoją pracę superwizji.

Pracuje także online.

 

kontakt:

malgorzatafereniec@gmail.com

+48 606 922 185

 


ks. Przemysław Krawiec - psychoterapeuta

 

Absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Opolskim, teologii na UKSW w Warszawie oraz Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pracuje z osobami zmagającymi się z nerwicami, problemami w zakresie przeżywania i wyrażania emocji, doświadczającymi trudności w relacjach z najbliższymi i w społecznym funkcjonowaniu. Szczególnie są mu bliskie problemy pojawiające się na styku wiary i psychologii związane z niewłaściwym obrazem Boga i ukształtowane w trakcie przemocowego wychowania religijnego.

 

kontakt:

krawiec.przemysław@gmail.com

+48 884 957 453

 


Magdalena Lipniacka - pedagog, psychoterapeutka

/młodzież i dorośli; DDA, DDD, uzależnienia/

 

kontakt:

mlipniacka@gmail.com

 


Joanna Olszyńska - psychoterapeutka

 

 

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Psychoterapii Integratywnej przy SPCh w Warszawie.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, które:

 • cierpią z powodu lęków, depresji i/lub objawów somatycznych

 • zaburzeń odżywiania

 • doświadczają kryzysu, konfliktów wewnętrznych, silnego stresu lub wypalenia zawodowego

 • mają trudności w relacjach

 • borykają się z trudnościami wynikającymi z obniżonego poczucia własnej wartości

 • poszukują sensu i własnej tożsamości

 • doświadczyły zaniedbania lub straty kogoś bliskiego

 • wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym lub innym uzależnieniem

 • są niezadowolone z jakości swojego życia, chcą je uporządkować oraz szukają dalszych dróg swojego rozwoju.

Prowadzi także psychoterapię w języku angielskim oraz program terapeutycznej pracy z barierą językową.

 

kontakt:

j.olszynska@gmail.com

+48 503 879 169

 


Joanna Piątkowska - psycholog, doradca ds. uzależnień

 

 

Absolwentka psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ze specjalnością: psychologia kliniczna. Obecnie w trakcie szkolenia dyplomowego w Szkole Psychoterapii INTRA o podejściu integracyjnym w osi psychoterapii humanistycznej. Doświadczenie zdobywała w Bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”, Centrum Zdrowia Dziecka, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza, Klinice Psychiatrii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także w Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot. Specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym oraz interwencji kryzysowej. Bazując na kluczowej roli relacji terapeutycznej pracuje z osobami w kryzysie rozwojowym, doświadczającymi trudności w relacjach, zmagającymi się z silnymi emocjami, obniżonym nastrojem, stanami depresyjnymi, dotkniętymi przemocą, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, z trudnościami związanymi z uzależnieniami, doświadczającymi nadmiernego napięcia i lęku, o zaniżonej samoocenie, a także osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych.

 

kontakt:

piatkowska.joa@gmail.com

+48 733 671 974

 


Ilona Przeciszewska - psycholog, psychoterapeutka, coach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ponadto ukończyła Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży, Kurs Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Instytucie DMT, Trening Świadomości Ciała oparty na Laban Bartenieff Movement System, Szkołę Coachingu oraz Kurs Umiejętności Trenerskich na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje pod stałą superwizją. Doświadczenie kliniczne zdobywa w ramach pracy na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży oraz osób dorosłych z zaburzeniami odżywiania. Prowadzi również indywidualne oraz rodzinne konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych w Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia Terapeutycznego ŚWIATEŁKO. Staż kliniczny odbyła w psychiatrycznym oddziale dziennym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. W Pallotyńskim Centrum Pomocy Duchowej Sitis prowadzi indywidualne i rodzinne konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dla młodzieży i osób dorosłych. 

 

kontakt:

il.zamojska@gmail.com

+48 502 931 260

 


Karina Skrzypczak - psychoterapeutka

/zaburzenia osobowości, mediacje, terapia par/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychoterapeutka od 2011 r. Należy do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, gdzie od 2019 r jest Przewodniczącą Komisji Etyczno-Mediacyjnej. Zajmuje się:

- terapią par ukierunkowaną na dialog małżeński i pracę z emocjami;

- pomocą osobom z zaburzeniami osobowości, w depresji lub zmagającymi się ze skutkami traumy;

- terapią indywidualną dla osób chcących bardziej poznać siebie, poprawić swoje relacje z otaczającymi ich osobami;

- prowadzi kursy dla narzeczonych, przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa, a dla chętnych par konsultacje mające na celu pomóc zrozumieć funkcjonowanie ich związku. 

 

kontakt:

skrzypczak.psychoterapia@gmail.com

+48 507 964 069

 


s. Dobromiła Supińska AM- psycholog kliniczny, psychoterapeuta

 

 

Absolwentka psychologii KUL oraz szkoły psychoterapeutycznej INTRA, Odbyła staż w Klinice Nerwic oraz na Oddziale chorób afektywnych. Pracuje w podejściu integracyjnym skoncentrowanym na kliencie, gestalt, skoncentrowanym na doświadczeniu.

Towarzyszy tym osobom, które z "jakiegoś powodu" cierpią (niezależnie czy nazwiemy to zranieniem emocjonalnym, lękiem, nerwicą, zaburzeniem czy chorobą). Jest przekonana, że każdy zna drogę, choć moe jeszcze jej nie odkrył. Stara się być na niej towarzyszem w odkrywaniu, nazywaniu, przeformowaniu, by dojść do zgody z samym sobą. Przeszłości nie można zmienić, można ją zrozumieć i próbować ją zaakceptować, by nie być jej więźniem, stale nie wracać do schematów, które ranią siebie i innych.

 

kontakt:

sdobromila@wp.pl

+48 573 935 181

 


ks. Bogusław Szpakowski - psychoterapeuta

 

kontakt:

+48 667 361 378

 


Marta Wilk - psycholog, psychoterapeutka, coach, mediator

 

 

Psychoterapeutka pracująca w nurcie Integracyjnym i Schematu (Szkoła Profesjonalnej Psychoterapii przy Instytucie Psychoterapii Zdrowia w Warszawie) - łącząca główne szkoły psychoterapii - poznawczo-behawioralną, Gestalt, psychodynamiczną. Jest pod stałą superwizją. Odbyła staż w NZOZ Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia w Warszawie. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie, studia  podyplomowe z Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień na tymże Uniwersytecie, a także z Jobcoachingu - Doradztwa zawodowego, edukacyjnego i coachingu kariery na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Ukończyła kursy  specjalistyczne z tematyki Arteterapii (terapii sztuką), Socjoterapii, mediacji  a także Porozumienia bez przemocy (NVC), uzależnień behawioralnych, dialogu motywującego.

Obszary wsparcia i pomocy:

 • kryzys w najbliższych relacjach: w związku, w małżeństwie, w rodzinie, w przyjaźni

 • trudności w pracy

 • nauka budowania i rozwijania relacji w przyjaźni i miłości, związku, małżeństwie

 • nieradzenie sobie z samotnością,

 • niskie poczucie wartości,

 • niska pewność siebie,

 • nieradzenie sobie napięciem, stresem, lękiem i niepokojem

 • praca nad mówieniem "nie" i stawiania granic,

 • wzmacnianie motywacji w osiąganiu postawionych celów

 • pesymistyczne nastawienie do świata

 • obniżony nastrój/depresja

 • kryzys życiowy, emocjonalny

 • zaburzenia osobowości

 • wyboru drogi zawodowej (coaching kariery)

Prowadzi psychoterapię stacjonarnie oraz on-line dla dorosłych i młodzieży.

Pomaga w wyborze drogi zawodowej jako coach kariery (zwykle spotkania trwają 8-10 spotkań).

 

kontakt:

wilk-marta@wp.pl

+48 603 899 222

 


Barbara Wangler - psychoterapeutka, pedagog, teolog

/psychoterapia indywidualna, par i małżeństw/

 

 

Ukończyła: 5-letnie studia magisterskie z nauk o rodzinie, 5-letnie studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, 4-letnie studia doktoranckie z teologii moralnej, 4-letnie Studium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA, blisko roczny kurs mediacji pojednawczych w rodzinie.

Ponadto stale doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w krótkoterminowych szkoleniach, konferencjach, oraz poddając stałej superwizji swoją pracę psychoterapeutyczną u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym, Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego, Psychotraumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie, oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie.

 

Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

 

Szczególnie zaprasza do współpracy osoby borykające się z szeroko rozumianymi problemami relacyjnymi, chcące siebie głębiej poznać i zrozumieć, pragnące tworzyć satysfakcjonujące i twórcze relacje.

 

kontakt:

basiawangler@gmail.com

+48 667 267 584


 

 

 

 

 

 

pallotyńskie centrum pomocy duchowej